300ste Cochleaire Implantatie in VUmc

In VU medisch centrum is de 300ste cochleaire implantatie gedaan bij een doof geboren meisje van 9 maanden. Zij had geen baat bij hoortoestellen en heeft daarom beiderzijds zo'n implantaat, dat via elektrische signalen de gehoorzenuw stimuleert, gekregen. De operatie verliep vlot en ze herstelde heel spoedig, zodat ze de dag erna weer naar huis kon.

Met deze implantaties kunnen doof, of ernstig slechthorend, geboren patiënten op jonge leeftijd worden geholpen, maar ook de doof geworden patiënten op latere leeftijd. Zij kunnen dan weer meer horen zodat zij beter in staat zijn normale gesprekken te volgen.

Het Cochleaire Implantatieteam van de afdeling KNO-heelkunde van VUmc heeft 'het jonge slechthorende kind' als een van haar speerpunten. Ditzelfde team, een nauwe samenwerking van oorchirurgen en het audiologisch centrum, organiseert jaarlijks een landelijke nascholingsdag over het jonge slechthorende kind. Het Cochleaire Implantatieteam van VUmc doet zo'n 45 implantaties per jaar.

Het meisje van 9 maanden dat zojuist tweezijdig een implantaat heeft gekregen zal hopelijk door deze vroege implantatie een goede ontwikkeling doormaken en een reguliere schoolcarrière kunnen volgen.

Publicatiedatum: 19 april 2013