Voorlichtingsbijeenkomst tinnitus Dordrecht

Evenementdatum: 05 februari 2020

Alleen al in de stad Dordrecht zijn ruim 10.000 mensen met tinnitus (oorsuizen). Daarom organiseren het Albert Schweitzer ziekenhuis en Hoormij/NVVS, op woensdag 5 februari 2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur, een informatiebijeenkomst. Mensen met tinnitus horen geluiden zoals ruisen, piepen of fluiten, hoog of laag, hard of zacht, combinaties van geluiden, vaak onafgebroken zonder dat er een geluidsbron aanwezig is. Behalve zijzelf kan niemand deze geluiden waarnemen.Tijdens het programma gaan Peter Krauweel (ervaringsdeskundige), Kevin Buijssen (KNO -arts) en Olav Wagenaar (klinisch neuropsycholoog) in op oorzaken van tinnitus, de impact daarvan op het dagelijks functioneren en welke methoden er zijn om met die 'herrie' om te gaan.

De impact kan zo groot zijn dat dit ernstige psychosociale problemen veroorzaakt. Gelukkig krijgt het overgrote deel van deze mensen tinnitus onder controle en functioneren verder in het maatschappelijke en sociale leven. Tijdens de bijeenkomst is er tevens aandacht voor de diverse oorzaken, behandelmethodes, ontwikkelingen en de raakvlakken met andere gehooraandoeningen, zoals slechthorendheid en hyperacusis. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Als je deze vooraf naar tinnitus.voorlichter@stichtinghoormij.nl mailt kunnen wij deze in het programma integreren. 

Locatie en tijd

Tijd : van 19.30 uur tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie : auditorium van het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25, Dordrecht

Programma

19.00 - 19.30 inloop, ontvangst met koffie en thee
19.30 - 19.35 Hendri van de Pol - welkomstwoord Hoormij/NVVS, afd.Rotterdam
19.35 - 19.57 Peter Krauweel - ervaringsdeskundigestichting Hoormij
19.58 - 20.20 Kevin Buijssen - KNO arts ASZ
20.20 - 20.40 pauze en gelegenheid tot het bezoeken van informatiestands 
20.40 - 21.02 Olav Wagenaar - Klinisch neuropsycholoog
21.05 - 21.30 beantwoorden van vragen
21.30 afsluiting

Meer informatie en aanmelden

De presentaties worden ondersteund door een schrijftolk en er is ringleiding aanwezig
Toegang is gratis, aanmelden is noodzakelijk, via www.asz.nl/agenda

Relevante links