OPCI Contactdag Heythuysen

Evenementdatum: 14 september 2019

Op zaterdag 14 september 2019 vindt er weer een landelijke OPCI contactdag plaats in Heythuysen. Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt. Partners, ouders en iedereen, die betrokken zijn bij het onderwerp CI, je bent van harte welkom. Er is volop gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen. En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI.

Voor degenen die OPCI nog niet kennen; OPCI staat voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie en is het samenwerkingsverband van de belangenorganisaties voor slechthorende en dove mensen in Nederland. OPCI geeft voorlichting, organiseert lotgenotencontact en behartigt de belangen van mensen met een CI.

Thema

Dit jaar is het thema: CI en Balans

Sprekers: Joost Stultiens, arts enonderzoeker van de afdeling KNO van het MUMC+ en Marianne Hoge, CI gebruiker en ervaringsdeskundige Ménière

Meer info volgt? Check: OPCI-web