OPCI Contactdag en Symposium - OPCI bestaat 15 jaar

Evenementdatum: 25 april 2020

Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie, OPCI, behartigt de belangen, geeft voorlichting en draagt zorg voor lotgenotencontact voor mensen met een cochleair implantaat en voor mensen die een cochleair implantaat overwegen. Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt. Partners, ouders en iedereen, die betrokken zijn bij het onderwerp CI, je bent van harte welkom. Er is volop gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen. En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI.

Meer informatie volgt op de site van OPCI.