Ouderbijeenkomst passend onderwijs 15 juni

De ouderorganisaties van Hoormij en FODOK organiseren donderdag 15 juni een bijeenkomst over kansen en belemmeringen van passend onderwijs. Ouders van een kind met TOS of van een doof of slechthorend kind horen hier actuele ontwikkelingen en kunnen ervaringen delen. De bijeenkomst is in de Alexander Roozendaalschool in Amsterdam en duurt van 19.30 - 21.30 uur. Deelname is gratis.

Wat gaat goed op school? Wat kan ik verwachten? Waar zitten knelpunten? Op deze avond gaan we hierover met u in gesprek. Uw ervaringen brengen we in bij de politiek en bij scholen en alle cluster 2 instellingen. 

Voor wie? 

Of uw kind nu op het speciaal onderwijs of op het regulier onderwijs zit, met of zonder ambulante begeleiding vanuit cluster 2 en ongeacht de onderwijsinstelling waar uw kind zit of waarvan het extra begeleiding krijgt: u bent van harte welkom!

Programma

Het eerste deel van de avond krijgt u korte presentaties door:
  • Arend Verschoor (Beleidsmedewerker Hoormij) over de rol van ouders.
  • Lieke Rigter (Regiodirecteur VierTaal SO Amsterdam) over de positie van cluster 2.
  • Jongeren van SpraakSaam, SH-Jong en Ned. Dove Jongeren over hun schoolervaringen.
Tijdens het tweede deel van de avonds praten we in groepen verder:
  • Groep 1: Speciaal onderwijs cluster 2.
  • Groep 2: Regulier basisonderwijs met of zonder ambulante begeleiding vanuit cluster 2.
  • Groep 3: Voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO. 
Mariën Hannink (Beleidsmedewerker FODOK) is gespreksleider.

Wanneer: donderdag 15 juni 2017, van 19.30 tot 21.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur)
Waar: Alexander Roozendaalschool, Jan Tooropstraat 13, Amsterdam
Met dank voor de gastvrijheid van de school en VierTaal.

Meer informatie en aanmelden

Om u aan te melden kunt u een e-mail sturen naar arend.verschoor@stichtinghoormij.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en met hoeveel personen u komt. Daarnaast weten we graag:
  • de leeftijd en onderwijsplek van uw kind
  • of uw kind TOS heeft of doof of slechthorend is
  • en of u gebruik wenst te maken van een tolk NGT of NmG.
Op dit e-mail adres kunt u ook terecht voor meer informatie, of bel 030-6354009.

Graag tot ziens op 15 juni!
Publicatiedatum: 12 mei 2017