Afdeling Rotterdam en omstreken

De afdeling Rotterdam e.o. is een vereniging van en voor mensen met hoorproblemen die wonen in Rotterdam-Stad, de Zuidhollandse Eilanden, Dordrecht e.o., de Alblasserwaard, West Krimpenerwaard en Goeree-Overflakkee. De bestuurs- en kaderleden van de afdeling zijn allen vrijwilligers. De afdeling is opgericht op 15 februari 1912.

Bijeenkomsten

Wij organiseren als afdeling naast een jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst, diverse informatiebijeenkomsten over tinnitus, ziekte van Ménière, slechthorendheid, communicatie en hulpmiddelen.

Gezondheidsmarkt

Op de gezondheidsmarkt staan wij altijd met een voorlichtingsstand.

Nieuwsbrief

Wij geven drie à vier keer per jaar een nieuwsbrief uit met nieuws over de afdeling.
E-mail: rotterdam.redacteur@stichtinghoormij.nl.


Ledenvergaderingen

Eén maal per jaar is er in onze regio een ledenvergadering. Elke slechthorende kan deze vergadering goed volgen dankzij het gebruik van een ringleiding. En vooral ook door het gebruik van een projector waarmee de gesproken tekst zichtbaar gemaakt wordt.
In de vergadering is altijd een gast die spreekt over een onderwerp voor de slechthorenden. In de pauzes is het heel gezellig. Dan kan je ook informatie inwinnen over problemen met instanties, regelingen, voorzieningen enzovoorts.

Lidmaatschap, donaties en giften

Je kan je aanmelden als lid van de landelijke NVVS. Bij de inschrijvingword je ook automatisch lid van de afdeling waaronder je postcode valt.Een deel van de contributie komt aan de afdeling ten goede. Wanneer je  een hoger bedrag overmaakt, komt de extra donatie ten goede aan de afdeling, tenzij je aangeeft dit aan de landelijke NVVS te willen doneren.  

Schenkingen, legaten of nalatenschappen zijn uiteraard van harte welkom bij onze afdeling.

 

Zakelijke gegevens

De afdeling Rotterdam e.o. is een zelfstandige vereniging (rechtspersoon) en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 24362240), maar tevens een afdeling van de landelijke Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS).
Het IBAN-nummer is NL68ABNA0500174113 t.n.v. NVVS afd. Rotterdam e.o., p/a Dhr. A.P.J.C. Dijkstra, Willemstraat 144, 2983 EX Ridderkerk. De afdeling is door de fiscus erkend als ANBI: algemeen nut beogende instelling.
Communiceren met huisartsenpost Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord heeft voor slechthorende en dove patiënten een speciale chat ontwikkeld om te communiceren met de huisartsenpost. Klik hier voor meer informatie.