Penningmeester afdeling Rotterdam

De afdeling Rotterdam heeft een vacature voor de functie van penningmeester. We hebben het liefst iemand die al ervaring heeft met de functie van penningmeester of de bereidheid heeft dit snel te leren.

Van de penningmeester verwachten we het volgende: 

  • Het actief deelnemen aan de vergaderingen van het bestuur; (8 keer per jaar)
  • Het zorg dragen voor een jaarlijkse begroting en een meerjarenbegroting;
  • Het zorg dragen voor een jaarrekening van het voorgaande jaar;
  • Het verzorgen van de boekhouding en de betalingen van de afdeling. (Hiervoor is eventueel een vrijwilliger beschikbaar voor de dagelijkse werkzaamheden);
  • Ervaring met digitaal bankieren en een digitaal boekhoudprogramma is welkom;
  • Het zo mogelijk deelnemen aan de activiteiten van de afdeling;


Voor iemand met financiële ervaring schatten we in dat de functie in 2 uur per week gedaan kan worden, afgezien van het opmaken van de jaarrekening en het verrichten van enig achterstallig werk.
Voor nadere informatie kan men terecht bij Roelof Eleveld : rotterdam@stichtinghoormij.nl; of
06 2 111 55 45